Phone0918 222 995
0902 270 029

Bežný kurz do 10 týždňov, rýchlo kurz do 5 týždňov!      Autoškola MIGA ponúka štandardné pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B a kondičné jazdy. Vodičský preukaz pre mladých 17 ročných ľudí - pozor, začína sa robiť už v 16-tke!.

Vodičské oprávnenie B
Autoškola MIGA ponúka doškolovací výcvik pre držiteľov oprávnenia skupiny B. Kondičné (doplnkové jazdy) sá určené vodičom, ktorí majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla.

Kondičné jazdy

História a charakteristika autoškoly

Autoškola MIGA vznikla v decembri 1989 v obci Gemerská Hôrka, neskôr bola presunutá do strediskovej obce Plešivec. Zaraďuje sa medzi prvé súkromné autoškoly v okrese Rožňava, ako aj v celom regióne Gemera. Popularitu si získala vďaka svedomite odvedenej práce so žiadateľmi s prispením účelových spôsobov výučby, ako aj moderných technických vybavení tak pre teoretickú výučbu, ako aj praktický výcvik.

Autoškola je zameraná na výcvik žiadateľov skupiny B, doškolovací výcvik tejto skupiny, ako aj na kondičné (doplnkové jazdy) už pre držiteľov oprávnenia. Kurz sa môže vykonať podľa potreby a počtu žiadateľov aj v maďarskom jazyku. Prioritou autoškoly je dosiahnuť čo najčastejší odborný kontakt so žiadateľmi, čo vedie ku skráteniu trvania výcviku pri bežnom kurze do 10 týždňov a pri rýchlo kurze do 5 týždňov.

Záujem žiadateľov priviedlo autoškolu k rozhodnutiu rozšíriť svoje podnikanie otvorením prevádzky v meste Rožňava v októbri 2012.

Moderná technická základňa, dlhoročná odborná spôsobilosť a poctivo odvedená práca, je predpokladom pri výchove zodpovedných vodičov v cestnej premávke.

 

Prihláška do kurzu - Kontaktný formulár

Tento formulár slúži na poskytovanie všeobecných informácií o našich službách a na prihlásenie sa do kurzu v Rožňave alebo Plešivci.

Polia označené * sú povinné.
Antispam protekcia.

* Uveďte súčet týchto čísiel: 10 plus 15 =  
Form provided by Free Contact Form


Nájdite nás na Facebooku! 

 

Rožňava

Stredisko Rožňava
Krásnohorská 1
048 01 Rožňava

 

Plešivec

Stredisko Plešivec
Technologický inkubátorový dom
Čsl. armády 478
049 11 Plešivec

Poštová adresa
Mikuláš Gubala
Autoškola MIGA
Staničná 94
049 12 Gemerská Hôrka

info@autoskola-miga.sk